AKTUÁLNĚ
Opravy a servis - Mobilní telefony a příslušenství - YDD! s.r.o. On-line výkup telefonů - Mobilní telefony a příslušenství - YDD! s.r.o. Pomůžeme, poradíme - Mobilní telefony a příslušenství - YDD! s.r.o.

NOVINKY

24.1.2017

Nový mobil od Nokie se vyprodal za pouhou minutu

více

16.12.2016

První novodobá Nokia vydrží měsíc na příjmu a stát bude 800 korun

více

28.11.2016

Nokia přinese odolný kovový smartphone se skvělou výbavou

více

Zobrazené novinky: 341-350
Další stránky:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Zobrazit po 5-ti, 10-ti, 50-ti, 100 na stránku.

Business v kapse

27. 08. 2009

Dnešní zaměstnanci a podnikatelé si svůj business nosí stále s sebou. Pro firmy není problém pořídit svým zaměstnancům mobilní telefon, případně je vybavit PDA nebo smartphonem. E-maily, důležité dokumenty, přístup na web a téměř vše, co mají ve svém desktopu, může být stále s nimi, ať jsou kdekoliv.

Mobilní telefony jsou dnes již pevnou součástí podnikové komunikace. Při vybavování firemních pracovníků mobilními telefony a dalšími mobilními zařízeními je však žádoucí dodržovat několik pravidel. K mobilnímu telefonu a jeho operačnímu systému je dnes nutné přistupovat stejně jako k volbě podnikových počítačů, tiskáren nebo aut. Do firmy se tak zpravidla nepořizuje technika od různých dodavatelů, s různými parametry, funkcemi a servisem. Sjednocení mobilních telefonů a jejich funkcí je tedy v dnešní době z hlediska údržby a ochrany nutností.

Než budou mobilní zařízení implementována do firemní sítě, je dobré si odpovědět na několik otázek (viz rámeček).


Nynější standardní mobilní telefony s operačními systémy (OS Symbian, Windows Mobile, Palm OS apod.) jsou v podstatě výkonné mobilní počítače, včetně vybavení komunikačními rozhraními (Bluetooth, Wi-Fi, nově NFC - Near Field Communication) a mobilními technologiemi pro rychlé přenosy dat (GRPS/UMTS). Výbavě a výkonu také odpovídá velikost vnitřní paměti, včetně možnosti rozšíření o paměťovou kartu pro možnost distribuce podnikových aplikací, navigace s mapami nebo pro pořizování záloh dat. K mobilním telefonům lze připojit externí klávesnice, případně monitor. Řada současných mobilních přístrojů podporuje také technologii VoIP, což je užitečné pro hovory v rámci společnosti, kdy lze využívat firemní Wi-Fi infrastruktru. V takových případech má uživatel možnost zvolit, zda využije pro svůj odchozí hovor operátora nebo firemní síť. V případě příchozího hovoru je uživatel snadno dostupný jak na mobilním čísle, tak na pevné lince zprovozněné nad Wi-Fi sítí v jakékoli pobočce firmy. Například mobilní přístroje Nokia umožňují přes specializovanou aplikaci připojení na bezdrátová síťová prostředí postavená na technologiích Avaya, Cisco nebo Alcatel. Uživatel tak má možnost při volání v rámci firmy využívat interní telefonní seznam, přesměrování, záznamník a další funkce běžné pro moderní vnitropodnikové telefonní systémy.

Zajímavým využití technologie Bluetooth, která je dnes téměř standardní výbavou mobilů a PDA, je sledování a monitorování pohybu jednotlivých zaměstnanců v prostorách firmy. Podobná řešení pak slouží pro evidenci docházky, žurnálový systém, prezenční systém a podobně. Ke standardizaci přispívá i vybavení mini a mikro USB konektory nebo sjednocování nabíječek.

ON-LINE MOBILITA 24 HODIN

Proč by vlastně měly být mobilní telefony zapojeny do podnikové infrastruktury? Odpovědí na tuto otázku je neustále se zvyšující požadavek na mobilitu zaměstnanců, kteří potřebují nepřetržitě sledovat svoje e-mailové schránky a kalendáře. Nejdůležitějším úkolem je tedy spojení s firemním mail serverem, případně s dalšími systémy. To by mělo zajistit, aby data a obsah byly efektivně a přesně synchronizovány s firemními sítěmi. S těmito požadavky podnikového messagingu je tedy nutné počítat už při projektování podnikových systémů. Ať se jedná o jednoduché funkce správy osobních informací - tedy PIM (Personal Information Management) nebo o synchronizaci složitějších dat, postup shromažďování a distribuce těchto informací na mobilní zařízení má pro firmu zásadní význam. Vzhledem k různým typům používaných zařízení je také nutné počítat se spoluprací různých synchronizačních systémů.

Pro mobilní synchronizaci s podnikovou elektronickou poštou se nejčastěji využívá Microsoft Mobile Exchange se synchronizačním prostředím ActiveSync, případně Lotus Notes Traveler pro podnikovou poštu provozovanou na Lotus Notes Domino. Využitelné je také jednoúčelové zařízení BlackBerry. Řada firem, které používají mobilní zařízení k dalším úlohám, jako je sledování dodávek zboží, zjišťování aktuálních informací o stavu služeb nebo pro odečty spotřeby energie, požaduje synchronizaci vlastních databázových aplikací. Pro ně je pak na trhu množství dalších řešení, která firemní komunikační prostředí rozšiřují pro spolehlivý oboustranný přenos databázových údajů nebo celých souborů.

BEZPEČNOST JE NUTNOST

Bezpečnost je heslem doby a manažeři IT musejí zvažovat způsoby zabezpečení mobilních zařízení v celé podnikové síti. V první řadě jsou ohrožena firemní data v mobilním telefonu a mobilním zařízení. Jejich cena je násobně vyšší než cena samotného hardwarového zařízení. Pohyb uživatele v terénu navíc znemožňuje, aby mobilní zařízení bylo ve fyzickém dosahu administrátora. Riziko ztráty nebo krádeže je také evidentně vyšší než u stolních zařízení. Proto jsou mobilní zařízení vybavována řadou přístupových bezpečnostních ochran, jako je šifrování dat, přístup přes otisk prstu nebo rozpoznání hlasu.

Dalším řešením jsou aplikace, které požadují po uživateli vložení PIN nebo hesla při zapnutí nebo při požadavku na synchronizaci s firemním prostředím. Jiná řešení typu Mobile Device Management umožňují zařízení v případě jeho kompromitace na dálku vymazat, či naopak opravit nastavení, případně obnovit kontakty nebo další data ze záloh apod. Přístroje lze nastavit, aby zařízení bylo funkční pouze s autorizovanou SIM kartou, a v případě vícenásobného špatného zadání hesla se zařízení samo zablokuje nebo dokonce zcela vymaže obsah paměti.

Dalším klíčovým úkolem je zabezpečení dat při přenosu, zvláště když je přenosovým médiem nezabezpečené internetové spojení, jako je Wi-Fi v hotelu nebo restauraci. Zde záleží na správci IT, aby navrhl nejlepší způsob ochrany dat. Řešením může být například vybudování VPN (Virtual Private Network), tedy kanálu v internetovém připojení, nebo spolupráce s operátorem ohledně vytvoření privátního bodu APN (Access Point Name), ke kterému mohou přistupovat například firemní uživatelé autorizovaných SIM karet.

Alternativou může být nezávislé šifrování, kdy data jsou zašifrována dostatečně silným klíčem, dostupným jenom mobilnímu zařízení a firemnímu serveru. V případě zachycení komunikace případným útočníkem pak není možné taková data jakkoli zneužít. Tento způsob je sice náročnější, ale poskytuje uživatelům i firmě větší volnost a nezávislost při využívání dostupných síťových připojení.

Nicméně je nutné říct, že zatímco VPN lze v mobilních přístrojích nastavit různými způsoby, šifrování obsahu mobilního zařízení již tak jednoduché není.

Dalším důležitým aspektem je nebezpečí nakažení virem. Cílem útoku nemusí být přímo mobilní zařízení, ale především firemní síť, ke které se zařízení připojuje. Antivirové a inspekční systémy mnoha výrobců tomu mohou zabránit, a to prostřednictvím standardních prostředků, které jsou už pro ochranu firemní sítě implementovány.

Přenášené soubory mohou být při synchronizaci kontrolovány a případné viry neutralizovány dříve, než mohou způsobit škodu. Virová nákaza v mobilních zařízeních není zatím častým jevem, nicméně s rostoucím využíváním mobilního internetu, včetně různých finančních a platebních aplikací, to bude pro hackery velmi lákavé sousto.

DÁLKOVÁ SPRÁVA

Firmy mají zpravidla účinné zásady ohledně zajišťování inovací a aktualizací softwaru na pevně připojených firemních počítačích a noteboocích. Automaticky nastavitelné aktualizace napříč kancelářemi, státy a světadíly dokážou v globální firmě vyměnit softwarové vybavení ve velmi krátké době. IT správci by si měli uvědomit, že nebude trvat dlouho a budou tuto činnost vykonávat i pro firemní mobilní telefony a PDA. K dispozici mají již nyní řadu účinných nástrojů od výrobců jako je Microsoft, Sybase, Good nebo RIM, které umožňují skutečnou dálkovou správu zařízení (Mobile Device Management). To lze využít například pro distribuci stejných přednastavení pro všechny telefony, distribuce základního adresáře firmy a základní sestavy aplikací. Dále se může na dálku monitorovat velikost paměti, stav baterie, termíny zálohování, instalované softwarové aplikace nebo lze provádět inventuru mobilních zařízení a SIM karet. To výrazně zvýší efektivitu používání telefonů a sníží náklady na jejich správu.

Mobilní operátoři také nabízejí varianty mobile device managementu především pro koncové uživatele, kterou používají k nastavení zařízení např. pro využívání datových nebo hlasových služeb. Úplný vzdálený přístup k mobilním zařízením v podnikovém prostředí nabízí například platforma Sybase Afaria nebo Good rozšířená o modul Device Management, který umožňuje připravit firemní bezpečnostní pravidla pro celé spektrum různých mobilních zařízení s různými operačními systémy. Dále nabízí funkce Backup & Restore pro tvorbu pravidelných záloh zařízení uživatelů či ochranu uložených dat při ztrátě nebo odcizení mobilního zařízení (theft/loss protection).

ZÁVĚREM

Permanentní spojení s podnikovou sítí je pro dnešní manažery, prodejce aj. naprosto nezbytné. Současný trend směřuje k rozšiřování nabídky cenově dostupných mobilních zařízení se stále větším výkonem a množstvím funkcí.

Mobilní telefony - komunikátory, PDA, smartphony - se tak stávají univerzálnějšími a komplexnějšími. Jejich životní cyklus u výrobců mobilních zařízení obvykle nepřesahuje 18 měsíců a tak je nutné zvažovat při výběru dodavatele zařízení a technologie i toto hledisko. Vhodnější je například pořídit jednorázově větší množství stejných přístrojů, stabilizovat podnikovou platformu třeba na tři roky a po této době opět jednorázově obnovit celý set mobilních přístrojů. Orientace na mobilní přístroje s pokročilým operačním systémem nabízí více možností a tyto přístroje nejsou výrazně dražší. Je však téměř jisté, že investice do přístroje, který umožní výrazně zvýšit efektivitu zaměstnance, se během několika měsíců zaplatí.Jan Čaboun

Autor pracuje jako projektový manažer ve společnosti NESS Czech

Zdroj: modernirizeni.ihned.cz ze dne 27.8.2009


Lidé by dali přednost mobilu před čokoládou i sexem

26. 08. 2009

Mnozí Britové by se raději vzdali čokolády, sexu i alkoholu než mobilního telefonu. Vyplývá to z kuriózního průzkumu tamního internetového poskytovatele Lumison.


Mobilní telefon představuje pro některé jedince takovou závislost, že předčí všechno ostatní. Dvaašedesát procent respondentů v ojedinělé anketě přiznalo, že by se raději vzdali čokolády než svého mobilu. Třiadvacet procent dotázaných by oželelo alkohol a 8 procent by dokonce zapomnělo na sex.

Anketa internetového poskytovatele probíhala mezi tisícovkou Britů. Tři čtvrtiny respondentů potvrdily, že by bez svého mobilního telefonu nevydržely déle než čtyřiadvacet hodin.

"Mobil už dnes lidé nepoužívají jen kvůli telefonování a posílání textových zpráv," říká generální ředitel zmíněného poskytovatele a upozorňuje, že je současně jejich kalendářem, budíkem či třeba herní konzolí.

Společnost zároveň zkoumala, jakou formou lidé v současnosti komunikují nejvíc. Dvaašedesát procent dotázaných uvedlo, že za uplynulý měsíc neposlali jediný klasický dopis. Devatenáct procent to dokonce neudělalo za celých předešlých pět let.

Zdroj: mobil.cz ze dne 26.8.2009


Nokia jde cenám po krku, za 4 500 nabídne nový stylový „dotykáč“

26. 08. 2009

Nokia představila nový smartphone s dotykovým displejem, který bude lákat zákazníky hlavně cenou. Novinka vycházející z modelu 5800 XpressMusic známého jako Tube postrádá wi-fi a má horší fotoaparát.

Model 5230 je už čtvrtou dotykovou Nokií s operačním systémem Symbian S60 5.0. Pokud tedy nepočítáme navigační verzi modelu 5800 XpressMusic. Pokud Nokia dodrží to, co uvádí v tiskové zprávě, bude se novinka 5230 prodávat za cenu kolem 4 500 korun včetně daně.

To z ní činí velmi zajímavou nabídku na poli smartphonů s dotykovým displejem. Novinka by tak měla být o poznání levnější než další nový model 5530 XpressMusic, který se prodává za oficiální cenu 6 590 korun. Ve výbavě ale chybí podpora wi-fi, naopak sítě třetí generace podporované jsou, včetně datových přenosů HSDPA.

Telefon má pro daný operační systém standardní dotykový displej s rozlišením 640 x 360 obrazových bodů. Displej má úhlopříčku 3,2 palce, stejně jako ten u Nokie 5800 XpressMusic (model 5530 XpressMusic má displej s úhlopříčkou 2,9 palce).

Šetřilo se na fotoaparátu, který má rozlišení pouze dva megapixely a postrádá automatické ostření. Chybí i blesk. Potěší možnost nahrávat videa až v rozlišení VGA v kvalitě 30 fps. Nechybí hudební přehrávač a FM rádio, hudbu lze poslouchat přes klasická sluchátka díky konektoru 3,5 mm.

Vestavěná paměť má kapacitu 70 MB. Lze ji zvětšit pomocí paměťových karet až o 16 GB. V balení však nenajdeme přiloženou paměťovou kartu. Nechybí možnost připojit telefon k počítači přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí USB 2.0.

Přes nízkou cenu se nezapomnělo na A-GPS navigaci a aplikaci Ovi Maps 3.0. Novinka 5230 je stejně velká jako model 5800 XpressMusic, ale hmotnost je o něco větší. Telefon se bude nabízet v pestrobarevných variantách. K dispozici budou dvě barvy čela telefonu a šest barev zadního krytu.

Nokia 5230 se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Na některých trzích bude k dispozici i verze Comes With Music s možností nakupování hudby na dedikovaném portálu.

Nokia 5230 technické parametry:

Rozměry: 111 x 51,7 x 15,5 milimetru
Hmotnost: 115 gramů
UMTS 900/2100 MHz
HSDPA 3,6 Mbps
GSM 850/900/1800/1900 MHz
EDGE
Operační systém: Symbian 9.4 S60 5.0
Dotykový displej: 640 x 360 obrazových bodů; 16:9; 16,7 milionu barev; 3,2 palce
Fotoaparát: dva megapixely
Videonahrávky: VGA; 30 fps
Pohybový senzor
Hudební přehrávač
FM rádio
Audio konektor 3,5 milimetru
Vestavěná paměť: 70 MB
Paměťové karty: microSDHC (až 16 GB; výměna za provozu)
Bluetooth 2.0 (A2DP)
USB 2.0 (microUSB konektor)
A-GPS navigaceOvi Maps 3.0
E-mail: IMAP, POP, SMTP
Mail for Exchange 2008
OSS internetový prohlížeč
Hlasové ovládání
Hlasové vytáčení
Java MIDP 2.0
Flash Lite 3.0
Hry: Roller Coaster a DJ Mix Tour
Baterie: Li-Ion 1320 mAh
Výdrž na příjmu: GSM 438 hodin/3G 458 hodin
Hovorový čas: GSM 7 hodin/ 3G 4 hodiny 18 minut
Nepřetržité přehrávání hudby: 33 hodin
Barevná provedení: bílá/červená; bílá/stříbrná; bílá/růžová; bílá/žlutá; bílá/modrá; černá/červená; černá/stříbrná

Zdroj: mobil.cz ze dne 26.8.2009


Revoluce u Nokie. Bude prodávat notebooky, telefony už asi nevynášejí

25. 08. 2009

Finská Nokia se oficiálně pustila do světa notebooků. Prvním laptopem od Nokie bude desetipalcový notebook s názvem Booklet 3G. Nabídne třeba dvanáctihodinovou výdrž baterie, HSDPA nebo GPS.

První notebook od Nokie váží jen 1,25 kilogramů a nabízí opravdu dobrou výbavu. Nechybí v něm wi-fi, 3G modul, GPS, webkamera, čtečka SD karet nebo Bluetooth. Displej má úhlopříčku 10 palců a HD ready rozlišení (tedy 1280 x 720 pixelů). Samozřejmostí je HDMI výstup. O použitém procesoru a další konfiguraci zatím Nokia nehovoří, detaily se podle všeho dozvíme na akci Nokia World, která začíná 2. září v německém Stuttgartu. Tam také Nokia prozradí cenu a datum začátku prodeje.

Pouze necelé dva centimetry tlustý elegantní notebook se podle oficiálních fotografií bude prodávat minimálně ve třech barevných provedeních. Není ale vyloučeno, že jich Nokia připraví víc. Půdorysné rozměry jsou 264 x 185 mm. Konstrukce by měla být dostatečně kvalitní, použit byl mimo jiné i hliník.

O vstupu Nokie do světa notebooků se hovoří již delší dobu. Nokia totiž dlouhodobě hledá způsob jak zvednout zisky. A kromě různých přidaných služeb jí mají k lepším finančním výsledkům pomoci právě notebooky. Mobilní telefony už jednoduše tolik nevynášejí.

Svět notebooků může Nokia opravdu osvěžit. A Booklet 3G je toho důkazem. Nokia se snaží spojit výbavu špičkových smartphonů s klasickým notebookem s operačním systémem Windows. Podle promovidea by mělo jít o nejnovější Windows 7. Vzhledem k přítomnosti HDMI výstupu by se pod šasi nemusela skrývat netbooková platforma Intel Atom. A pokud ano, pak by měl notebook mít alespoň nesdílenou grafiku.

Dychtivě očekávanou informací je také cena tohoto přístroje. Ve světě malých notebooků a netbooků totiž rozhodně není výbava v podobě GPS nebo UMTS modulu žádnou samozřejmostí, Nokia by ale právě tyto vlastnosti mohla použít jako velkou konkurenční výhodu a cena by nemusela být nikterak vysoká. Samotné postavení Nokie pak tento notebook předurčuje i do nabídek mobilních operátorů. Dočkáme se konečně dotovaného notebooku za korunu?

Zdroj: mobil.cz ze dne 25.08.2009


Nokia chce potrápit Apple. Začne víc bojovat proti iPhonu

25. 08. 2009

Nokia bude ostřejším rivalem Applu a speciálně veleúspěšného iPhonu. Současné modely zatím iPhonu příliš nekonkurují, prodává se jich mnohem méně.

Generální ředitel společnosti Olli-Pekka Kallasvuo pro pondělní vydání Financial Times uvedl, že se podnik zaměří více na služby pro zákazníky včetně map a hudebních souborů ke stahování.

Nokii, která roky prodává nejvíce mobilů na světě, provází kritika za to, že se jí nepodařilo přijít s mobilem, který by se iPhonu vyrovnal.

Posledního modelu iPhone 3GS se po uvedení do obchodů 19. června 2009 jen za první tři dny prodalo přes milion kusů. Nokia proti tomu prodala podle odhadů jen půl milionu přístrojů N97 za červen, první měsíc prodeje.

Nokia sice je největším světovým výrobcem chytrých mobilů s operačním systémem a funkcemi jako osobní počítače, avšak i na tomto poli ji rivalové připravují o tržní podíl. Vedle Applu má mimo jiné silnou konkurenci i v telefonech BlackBerry od kanadské firmy Research in Motion.

Pozice Applu jako výrobce mobilů rychle sílí. Podnik to podtrhl druhým nejvyšším podílem na ziscích odvětví za letošní druhé čtvrtletí. Apple vytvořil zisk odpovídající 23 procentům toho, co velcí výrobci mobilů vydělali celkem. Ve stejném období loni přitom byl jen na dvou procentech, připomínají analytici skupiny Bernstein.

Nokia si proti tomu meziročně pohoršila. Letos si zajistila 28 procent zisku, který vytvořili největší hráči na trhu, ale loni měla 59 procent.

Apple otevřel svou prodejnu softwarových aplikací App Store v loňském roce a do letošního července si z ní uživatelé stáhli přes 1,5 miliardy aplikací. Zatímco Apple již nabízí 65 tisíc aplikací, prodejna Ovi od Nokie jich má v nabídce zatím jen 4 500.

Ani v porovnání iPhonu s N97 nevychází Nokia jako vítěz. Zatímco analytici Credit Suisse dali iPhonu 91 bodů ze 100, N97 jich dostala jen 63. Ze čtveřice posuzovaných chytrých mobilů tak iPhone dopadl nejlépe a N97 byl na posledním místě.

Nokia si dala za cíl, že její služby do roku 2012 budou mít 300 milionů uživatelů. Minulý pátek jich ale zatím měla 53,9 milionu. Mnoho analytiků je přitom skeptických, že se Nokii přeměna na firmu softwarových služeb podaří. A obávají se i investoři. Akcie Nokie za poslední rok klesly o 50 procent, píše list.

Zdroj: mobil.cz ze dne 25.8.2009


První český konkurent iPhonu je na světě

24. 08. 2009

Společnost Mivvy představila svůj první komunikátor s operačním systémem Windows Mobile. Nabídne průměrnou výbavu za dobrou cenu. Potěší uživatelské prostředí, které je rovněž českým produktem.

Za cenu 6 699 korun včetně DPH dostane zákazník elegantní a relativně slušně vybavený dotykový komunikátor One s operačním systémem Windows Mobile 6.1. U Mivvy se rozhodli následovat dnešní trend prstem ovládaných přístrojů, a tak svou novinku vybavili uživatelským prostředím Yrgo. To je českou obdobou daleko známějšího SPB Mobile Shell. Yrgo zajistí pohodlné ovládání i bez použití stylusu – ten je ale stále přítomen.

V těle s rozměry 105 x 56 x 12,9 mm a hmotností 120 gramů najdeme dobrou výbavu. Procesor Xscale je taktován na 624 MHz, paměti RAM a ROM mají kapacitu 128 a 256 MB. Samozřejmostí je podpora karet microSD, a to do kapacity až 32 GB.


Nechybí žádná z obvyklých a žádaných funkcí – tedy wi-fi, GPS, Bluetooth, FM rádio, třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením nebo pohybový senzor. Šetřit se ale také někde muselo – to se projevilo především na displeji. Má úhlopříčku 3,2 palce a pouze WQVGA rozlišení – tedy 240 x 400 pixelů. Podobné parametry ale nabídne třeba i populární Samsung Omnia.

Zmíněný samsung nad Mivvy One vede v podpoře mobilních sítí. Mivvy One totiž nemá podporu sítí třetí generace, což by mohla být vbrzku jeho konkurenční nevýhoda. Celkově je ale Mivvy One opravdu zajímavé zařízení s dobrou cenou. Jsme zvědavi, jak se prosadí na trhu.

Zdroj: mobil.cz ze dne 24.8.2009


iPhone má další bezpečnostní chybu, ukáže smazané e-maily

20. 08. 2009

Software verze 3 pro Apple iPhone a iPod Touch má další objevenou bezpečnostní chybu. I smazaný e-mail lze totiž snadno zobrazit. Stačí jej vyhledat pomocí funkce Spotlight.

Uživatel Matt Jensen nahlásil serveru cultofmac.com nově objevenou bezpečnostní chybu v software verze 3.x pro iPhone a iPod Touch. Pomocí běžného vyhledávání lze najít a zobrazit již smazané e-maily.

Software telefonu tedy e-mail ve skutečnosti nesmaže, jen jej zneviditelní pro uživatele. Fyzicky ale e-mail na zařízení zůstane. A to dokonce i ten, který byl smazán již i z poštovního serveru. Elektronickou poštu, kterou již uživatel vyřadil, pak snadno odhalí jednoduché vyhledávání, které je dostupné z jedné části úvodní obrazovky.

Není asi nutné připomínat, že takto lze zobrazit e-maily, které měly zůstat skryty zrakům případných zvědavců. Nevinně položený iPhone na stole tak může být zdrojem mnoha informací, o které se jeho majitel rozhodně nechtěl s nikým podělit.

Zdroj: mobil.cz ze dne 20.8.2009


Apple ověřuje případy explodovaných iPhonů v Evropě

19. 08. 2009

Americká firma Apple prošetřuje zprávy z médií, že jeden či více mobilů iPhone v Evropě explodovaly. Uvedla to Evropská komise. Firma se o těchto případech snaží zjistit více informací a telefony získat k prozkoumání.

Mluvčí komise dále uvedla, že podle Apple to jsou jen ojedinělé případy. O zprávách, které proběhly v minulých dnech médii, prý firma ví. Je mezi nimi i případ teenagera z Francie, který prohlašuje, že ho telefon mírně poranil. Jeho iPhone údajně začal syčet a rozpadl se.

Internet je i plný zkušeností s roztavujícími se nabíječkami, které jsou s telefony Apple iPhone dodávány. První takový případ byl hlášen vloni v srpnu u modelu 3G. K incidentu došlo ve Švédsku. - čtěte iPhone má problémy s nabíjecím kabelem, který se může roztavit

"Apple se snaží o těchto incidentech získat více detailních informací a provedou nezbytné testy, aby možné případy ověřili," dodala mluvčí. Komise v Unii dohlíží na to, aby spotřební zboží nebylo nebezpečné.

Apple se na vyjádření Evropské komise zatím nijak nereagoval. Mluvčí Apple Europe ale uvedl, že podnik o zprávách z médií ví a čeká, až se k němu dotyčné telefony od zákazníků dostanou. "Dokud nebudeme mít kompletní detaily, nebudeme už nic dodávat," řekl pro agenturu Reuters.

Zdroj: mobil.cz ze dne 19.8.2009


Česko je v první světové desítce mobilních maniaků

18. 08. 2009

Konec falešné skromnosti. Česko patří mezi světovou špičku: počtem mobilů na sto obyvatel patříme do první desítky, a v počtu pijáků jsme na absolutní špičce. I když zejména na druhé kritérium asi být úplně hrdi nemůžeme. Ale své mobily a lahve prostě milujeme.

Je to vlastně poměrně paradoxní situace. Čeští operátoři patří k nejdražším v Evropě, přesto patříme k světové špičce v počtu mobilů. Tak zvaná penetrace mobilních telefonů (počet SIM karet na 100 obyvatel) dosáhla letos hodnoty 131 %. Podle nejnovějšího vydání prestižní ročenky The Economist Pocket World in Figures nás to řadí do první světové desítky. - čtěte: Za mobil platí Češi čtvrté nejvyšší účty, ročně zaplatí v průměru 9 tisíc korun (idnes.cz).

A může to být ještě lepší. Na prvním místě je Litva s penetrací 138,1 %. Před námi je ještě Macao, Itálie, Hong-Kong, Trinidad a Tobago, Estonsko, Bahrajn a Izrael. Za námi jsou pak Spojené Arabské Emiráty. To by nás tedy řadilo na osmé místo na světě. Jenže, Macao a Hong-Kong jsou oficiálně součástí Číny, což by nás posunulo ještě o dvě místa výš. Podle stejné ročenky pak Česku patří první místo v počtu konzumentů alkoholu.

Jiné statistiky, jiná čísla, jiné pořadí
Radost by nám mohla možná trochu zkazit statistika ITU (Mezinárodní telekomunikační unie). Podle ní mají totiž Spojené Arabské Emiráty penetraci mobilů 208 %, a na druhém místě je Estonsko se 188 %. I tak ale Česku patří poměrně dobré sedmnácté místo. I tady je naděje na posun, protože i v tomto žebříčku nás přeskočilo Macao (177 %) a Hong-Kong (163 %). Takže jsme vlastně v první patnáctce.

Před Českem jsou takové státy jako Antigua & Barbuda (158 %), Sv. Kitts a Nevis (147 %) nebo Maledivy (143 %). Všechny tyto země dohromady mají přitom jen 420 tisíc obyvatel. Navíc za Chorvatskem zaostáváme jen o necelého půl procenta.

Zdroj: mobil.cz ze dne 18.8.2009


Microsoft a Nokia spolupracují

18. 08. 2009

Giganti Microsoft a Nokia oznámily spolupráci. V blízké době tak uvidíme produkty Microsoftu, jako jsou například Word nebo Excel, ale i jiné, na obrazovkách telefonů Nokia se systémem Symbian.

Společnosti se vzájemně dohodly na spolupráci při optimalizaci aplikací Microsoftu, včetně balíku Office, pro potřeby mobilních telefonů Nokia se systémem Symbian. Tímto tak možná zklamaly nadšence, kteří si představovaly širší spolupráci na systému Windows Mobile pro telefony finské značky Nokia.

První řadou telefonů s podporou aplikací Microsoftu bude řada telefonů pro manažery, jejíž typové označení začíná písmenem E. Společnosti se rovněž dohodly na společném vývoji middleware a jiných aplikací a služeb, které jim pomohou ve vzájemné spolupráci. Mezi tyto produkty se počítá i Exchange ActiveSync, který bude pomáhat při synchronizaci.

"S více než 200 milióny zákazníků vlastnících smartphony je Nokia největší výrobce smartphonů a přirozený partner pro nás", řekl o spolupráci Stephen Elop, vedoucí obchodní divize Microsoftu. "Toto oznámení nám umožní rozšíření Microsoft Office Mobile mezi uživatele smartphonů a jim umožní přístup k jejich dokumentům kdekoliv, jako část naší snahy poskytnout produktivitu a spolupráci mezi PC, mobilním telefonem a webovým prohlížečem", pokračoval Elop.

"Společně s Microsoftem vyvineme nové a novátorské uživatelské zkušenosti pro zaměstnance malých i velkých podniků", vyjádřil se Kai Osamo, výkonný viceprezident pro zařízení v Nokii.

Tento krok ukazuje, že Microsoft si uvědomuje sílu Symbianu a nesnaží se ho sesadit z pozice krále mezi systémy mobilních telefonů. Symbian ovládá více než polovinu trhu s mobilními telefony, zatímco Windows Mobile jen 10%. Nokia spolupráci s Microsoftem získala sílu na boj s Blackberry zařízeními.

Zdroj: digitalne.cz ze dne 18.8.2009Zobrazené novinky: 341-350
Další stránky:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Slevy a výprodeje - Mobilní telefony a příslušenství - YDD! s.r.o. Aukce telefonů - Mobilní telefony a příslušenství - YDD! s.r.o. Jak volat a esemeskovat zdarma - Mobilní telefony a příslušenství - YDD! s.r.o. eKniha Jak neudělat chybu při výběru telefonu Nokia - Zlatý partner Nokia - Stříbrný partner Nokia NSeries Premium Partner Nokia Care - Základní servis Samsung Autorizovaný partner HTC Autorizovaný partner SonyEricsson Autorizovaný partner